Home Past Lectures Photos Links Donate

List of more important lectures and presentations
between 1992 - 2005 in Poland21.08.1994
Yoga and Ancient Slavs
Związki jogi z kultami dawnych Słowian
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowosci
Est. by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p.
Warsaw, Poland

22.10.1995
Higher States of Consciousness
Wyższe stany Świadomości - czym one są i jak je osiągnąć
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowości
Esteblished by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p.
Warsaw, Poland

21.01.1996
Law of Karma
Prawo Karmy
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowosci
Esteblished by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p.
Warsaw, Poland

17.05.1996
How To Overcome Stress Through Yoga
Jak radzić sobie ze stresem - techniki relaksacji
Stoważyszenie Społeczne - Życie i Rozwój
Klub Rozwoju Indywidualnego
Ul. Konopnickiej 6
Warsaw, Poland
15.06.1996
India
Indie
Prelekcja z prezentacją dwuch filmów o Indiach
Galeria Azjatycka
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland

29.10.1996
Ethics In Yoga
Nauki Moralne Jogi
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Galeria Nusantara
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Nowogrodzka 18a
Warsaw, Poland

02.08.1997
The Institute of Yogendra in Bombay
Film: Yoga the Culture of Tomorrow
Instytut Jogendry w Bombaju
Spotkanie ilustrowane filmem video.
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland

08.12.1998
Shri Vidya - Jnana Yoga
Sri Vidya - Joga Poznania
Instytut Socjologii - Prof. Paweł Załęcki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Ul. Mickiewicza 121
Toruń, Poland
21.07.2000
Meditation on Tarot’s Major Arcana
Główne Arkana Tarota
Spotkanie z cyklu: Tarot sztuka medytacji
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland

06.08.2000
Shri Vidya - Philosophy of Liberation
Sri Vidya - Filozofia Wyzwolenia
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland

14.07.2001
Shri Yantra - The Sacred Hindu Mandala
Sri Jantra - Tajemniczna Mandala Hinduizmu
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland

21.01.2002
Vedism, Yoga and Ancient Slavs
Vedyzm, Joga i Prasłowianie
Koło Gnosis
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Ul. Elektoralna 12 - Kawiarnia
Warsaw, PolandMeditating on the shore of Lake Michigan (1978),
where in about 1894
Swami Vivekananda's mind began to merge in Brahman,
and where the Swami saw his Guru, Shri Ramakrishna.


Copyright © All Rights Reserved