Past Lectures
List of some outside lectures and presentations 
between 1992 - 2005 in Poland 
21.08.1994 
Yoga and Ancient Slavs
Związki jogi z kultami dawnych Słowian 
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowosci 
Est. by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p. 
Warsaw, Poland 
22.10.1995
Higher States of Consciousness 
Wyższe stany Świadomości - czym one są i jak je osiągnąć
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowości 
Esteblished by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p. 
Warsaw, Poland 
21.01.1996
Law of Karma 
Prawo Karmy
Staromiejski Dom Kultury
Klub Rozwoju Osobowosci 
Esteblished by Jolanta Żytkiewicz
Rynek Starego Miasta 2 - Sala Klubowa, I p. 
Warsaw, Poland
17.05.1996
How To Overcome Stress Through Yoga
Jak radzić sobie ze stresem - techniki relaksacji
Stoważyszenie Społeczne - Życie i Rozwój
Klub Rozwoju Indywidualnego
Ul. Konopnickiej 6
Warsaw, Poland 
15.06.1996
India
Indie 
Prelekcja z prezentacją dwuch filmów o Indiach
Galeria Azjatycka
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland 
29.10.1996
Ethics In Yoga
Nauki Moralne Jogi 
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Galeria Nusantara
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Nowogrodzka 18a
Warsaw, Poland 
08.12.1998
Shri Vidya - Jnana Yoga
Sri Vidya - Joga Poznania 
Instytut Socjologii - Prof. Paweł Załęcki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Ul. Mickiewicza 121
Toruń, Poland 
21.07.2000
Meditation on Tarot’s Major Arcana
Główne Arkana Tarota
Spotkanie z cyklu: Tarot sztuka medytacji
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland 
06.08.2000
Shri Vidya - Philosophy of Liberation
Sri Vidya - Filozofia Wyzwolenia
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland 
14.07.2001
Shri Yantra - The Sacred Hindu Mandala
Sri Jantra - Tajemniczna Mandala Hinduizmu
Klub Jogi - prowadzony przez Krzysztofa Śliwińskiego
Ul. Freta 5
Muzeum Azji i Pacyfiku
Ul. Freta 5
Warsaw, Poland


Meditating on the shore of Lake Michigan (1978), 
where in about 1894 Swami Vivekananda's mind began to merge in Brahman, 
and where the Swami saw his Guru, Shri Ramakrishna.